KLAUSIMAI

Dėmesio: 

Jei turite klausimų siūlymų ar pageidavimų, rašykite elektroninio pašto adresu: dobilelisld@gmail.com  arba kreipkitės į darželį darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. Jei norite gauti atsakymą, teksto pabaigoje būtinai nurodykite savo namų arba el. pašto adresą!

Įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus galite rasti prospekto dalyje VEIKLA.

 

Tėvų (globėjų) teisės:

  • Pasirinkti vaiko buvimo laiką lopšelyje-darželyje.
  • Prašyti direktoriaus sudaryti sąlygas papildomam ugdymui.
  • Dalyvauti savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese.
  • Gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir rezultatus.

Tėvų (globėjų) pareigos:

  • Sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialinei raidai.
  • Bendradarbiauti su įstaigos darbuotojais, sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros klausimus.
  • Apie vaiko ligą grupės auklėtojai pranešti pirmą ligos dieną.
  • Nustatyta tvarka mokėti už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje.

Siūlymai, pageidavimai ar skundai bus išnagrinėti per 10 dienų.

Informacija atnaujinta — 2018/04/26 | << ATGAL
2018 © Kauno l-d „Dobilėlis“ | Sukurta: Elektroninės Vizijos | MIR.LT