Maitinimo paslaugos

Mokestį už vaiko išlaikymą įstaigoje, mokėjimo lengvatas ir kt. numato

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2017 m. vasario 7 d. Nr. T-38.
 
ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Maitinimo normos mokestį rasite čia.

KAUNO M. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO DARŽELIUOSE-MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE“

 

Priešmokyklinės grupės vaikai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokymo reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (525 Lt.) dydžio.

PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS
Informacija atnaujinta — 2017/02/15 | << ATGAL
2018 © Kauno l-d „Dobilėlis“ | Sukurta: Elektroninės Vizijos | MIR.LT