Vaikų priėmimo tvarka

Vaiko priėmimą į lopšelį-darželį „Dobilėlis“ reglamentuoja:
2016 m. CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS :
 VAIKŲ PRIĖMIMAS   Peržiūrėti dokumentą
VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO LOPŠELĮ -DARŽELĮ ,,DOBILĖLIS“ TVARKA  Peržiūrėti dokumentą

Įstaigoje prašymai priimami antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 val. iki 14 val.

Registruojantis įstaigoje būtina pateikti: vaiko gimimo liudijimą, vaiko su vieno iš tėvų gyvenamosios vietos deklaraciją Kauno mieste, dokumentai patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė.

 Lankymosi įstaigoje tvarka, pateikiant prašymus dėl priėmimo į įstaigą

Priimant vaikus  į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, sudaroma rašytinė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų tiekėjo.

Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą.

Prašymo dėl išbraukimo iš grupės sąrašų forma

Prašymo dėl perkėlimo į kitą grupę forma

Informacija atnaujinta — 2018/11/21 | << ATGAL
2018 © Kauno l-d „Dobilėlis“ | Sukurta: Elektroninės Vizijos | MIR.LT