Veiklos kryptys

STRATEGINIAI TIKSLAI 2013-2015 M.

1. Pagerinti ugdymo proceso kokybę, pereinant nuo per didelio pedagogo dominavimo į sąlygų vaikų iniciatyvoms ir saviraiškai sudarymą.
2. Padidinti tėvų dalyvavimą ugdymo procese.
3. Plėtoti įstaigos infrastruktūrą, racionaliai panaudojant savivaldybės ir 2% pajamų mokesčio lėšas.

 

ĮSTAIGOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2014 M.

1. Sudaryti sąlygas vaikų pažinimo įgūdžių ugdymui per tiriamąją veiklą bei panaudojant modernias technologijas;

2. Kurti šeimų konsultavimo ir bendradarbiavimo modelį;

3. Atnaujinti lopšelio – darželio patalpas ir įrangą. 

Informacija atnaujinta — 2014/11/26 | << ATGAL
2018 © Kauno l-d „Dobilėlis“ | Sukurta: Elektroninės Vizijos | MIR.LT