Viešieji pirkimai

2018 metai

2018 m. Viešųjų pirkimų I, II, III ketvirčiai  Peržiūrėti dokumentą

2018 m. Viešųjų pirkimų taisyklės Peržiūrėti dokumentą

2018 m. Viešųjų pirkimų planas Peržiūrėti dokumentą

2017 metai

2017 m. viešųjų pirkimų suvestinė  Peržiūrėti dokumentą

2017 m. viešųjų pirkimų planas   Peržiūrėti dokumentą

2017 m. pirkimo sąlygos (vidaus patalpos) Peržiūrėti dokumentą

2017 m. Virtuvės elektra (aprašas) Peržiūrėti dokumentą

2017 m. Virtuvės remontas (aprašas)  Peržiūrėti dokumentą

2017 m. San.mazgų remontas (aprašas)  Peržiūrėti dokumentą

2016 metai

Viešųjų pirkimų ataskaita At-6 2016 m.

Ataskaita At-6

Patikslinta viešųjų pirkimų ataskaita 2016 m.

Ataskaita At-6

Viešųjų pirkimų suvestinė 2016 m.   Peržiūrėti dokumentą

Viešųjų pirkimų planas 2016 metams   Peržiūrėti dokumentą

2015 metai

Viešųjų pirkimų suvestinė už 2015 m.  Peržiūrėti dokumentą

Kauno lopšelio-darželio „Dobilėlis“ maisto produktų kainos  Peržiūrėti dokumentą

2014  metai

Planuojamų pirkimų suvestinė      Planuojami-pirkimai-2014

2013 metai

Planuojamų pirkimų suvestinė     Planuojamų pirkimų suvestinė

Viešųjų pirkimų taisyklės

Viešųjų pirkimų taisyklės 2014

Viešųjų pirkimų įstatymas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458677

Informacija atnaujinta — 2018/11/21 | << ATGAL
2018 © Kauno l-d „Dobilėlis“ | Sukurta: Elektroninės Vizijos | MIR.LT